Prawa autorskie

Copyright © WOJ-TRANS.

Zawartość strony w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły i grafiki stanowią własność firmy WOJ-TRANS lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z WOJ-TRANS.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez WOJ-TRANS w World Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wstecz